Đa cấp và cách phân biệt

622 - 4

Giảng dạy bởi CEO trường Doanh nhân Bizlight TS.LS Bùi Quang Tín

Đa cấp và cách phân biệt

Học ngay

Số lượng bài giảng: 1

Cấp độ: Sơ cấp

Mô tả về khóa học

Đa cấp và cách phân biệt

Danh sách bài học

1 Đa cấp và cách phân biệt

CEO trường Doanh nhân Bizlight TS.LS Bùi Quang Tín

- Tiến sĩ Luật sư Bùi Quang Tín hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight; Thành viên sáng lập Công ty luật Globalink; Thành viên đoàn Luật sư TP. HCM; Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Tiến sĩ Tín có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và trên 7 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Ông đồng thời là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường Đại học lớn trong cả nước và tại các doanh nghiệp, định chế tài chính lớn về các chuyên đề tài chính, ngân hàng, pháp lý…

Đánh giá & bình luận