Nhận diện rủi ro pháp lý trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng

Quản lý rủi ro tại ngân hàng

977 - 16

Giảng dạy bởi CEO trường Doanh nhân Bizlight TS.LS Bùi Quang Tín

Nhận diện rủi ro pháp lý trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng

Học ngay

Số lượng bài giảng: 1

Cấp độ: Cao cấp

Mô tả về khóa học

Đây là khoá học về chủ đề nhận diện rủi ro pháp lý trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng dành cho đối tượng là các nhà quản lý rủi ro tại các ngân hàng, các chuyên viên quản lý tại các chi nhánh ngân hàng, các bạn là sinh viên chương trình đại học, cao học hoặc nghiên cứu sinh tại các trường đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng hay khối kinh tế nói chung

Danh sách bài học

1 Bài học về nhận diện rủi ro pháp lý trong hoạt động cho vay tại ngân hàng

CEO trường Doanh nhân Bizlight TS.LS Bùi Quang Tín

- Tiến sĩ Luật sư Bùi Quang Tín hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight; Thành viên sáng lập Công ty luật Globalink; Thành viên đoàn Luật sư TP. HCM; Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Tiến sĩ Tín có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và trên 7 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Ông đồng thời là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường Đại học lớn trong cả nước và tại các doanh nghiệp, định chế tài chính lớn về các chuyên đề tài chính, ngân hàng, pháp lý…

Đánh giá & bình luận