Giải pháp lựa chọn kênh đầu tư tối ưu

Lựa chọn kênh đầu tư tối ưu

806 - 6

Giảng dạy bởi GĐ Tư vấn Đầu tư CTCK Maybank Kim Eng PHAN DŨNG KHÁNH(MBA)

Giải pháp lựa chọn kênh đầu tư tối ưu

Học ngay

Số lượng bài giảng: 1

Cấp độ: Trung cấp

Mô tả về khóa học

Lựa chọn kênh đầu tư tối ưu

Danh sách bài học

1 Giải pháp lựa chọn kênh đầu tư tối ưu

GĐ Tư vấn Đầu tư CTCK Maybank Kim Eng PHAN DŨNG KHÁNH(MBA)

Ông Phan Dũng Khánh (MBA) hiện là Giám đốc Tư vấn Đầu tư của CTCK Maybank Kim Eng, thành viên sáng lập Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam, thành viên HĐQT của một số doanh nghiệp (Hội thảo Việt, 8S). Ngoài ra ông là giảng viên của chương trình Giám đốc Tài chính Việt Nam (www.cfo.vn), giảng dạy cho nhiều doanh nghiệp (Hoa Sen Group, Vietstock, Sao Mai An Giang…), tổ chức tài chính (PVFC, VTG…); giảng dạy và diễn giả cho nhiều trường Đại học. Ông từng giữ những vị trí quan trọng như là người Quản lý danh mục đầu tư và Chủ nhiệm CLB Đầu tư – Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trưởng Phòng Nghiên cứu Phân tích của Công ty Tài chính Vàng Thế Giới. Nguyên là P.Trưởng Phòng Đầu tư & Quản lý dự án – Ngân hàng TrustBank

Đánh giá & bình luận