User Avatar

TS.LS Bùi Quang Tín

CEO trường Doanh nhân Bizlight

Tỷ giá USD/VND tăng “nóng”, hiện tượng nhất thời hay xu hướng?

2018-07-05 09:33:15

Tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng thương mại liên tục leo cao và lập đỉnh mới. Hiện giá chào mua USD tại một số nhà băng đã chạm 23.000 đồng/USD. Liệu đây chỉ là một diễn biến ngắn hạn mang tính thời điểm, hay đang gợi mở một xu hướng của tỷ giá trong năm nay?