User Avatar

TS Cấn Văn Lực

Chuyên gia tài chính ngân hàng

Mỗi ngân hàng Việt đang phải dùng cả nghìn người để đếm tiền mặt

2018-06-25 16:24:35

Nền kinh tế số là mục tiêu phát triển của Việt Nam, nhưng thực trạng dùng tiền mặt là chủ yếu như hiện nay vẫn là rào cản lớn khó vượt qua.

Tỷ giá USD/VND tiếp tục “nóng”

2018-06-25 16:21:26

Cùng với sự đi lên ở thị trường chính thức, giá USD trên thị trường tự do cũng tiếp tục tăng cao, được giao dịch ở mức trên 23.000 đồng.