User Avatar

TS Nguyễn Đình Cung

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ

Luật An ninh mạng và cách mạng 4.0

2018-06-25 16:32:44

Đổi mới tư duy là một đòi hỏi rất quan trọng, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh khi nói về cách mạng 4.0 và dự thảo Luật An ninh mạng.

Cơ quan nhà nước ít khi chuyển từ "điểm mờ" sang "điểm sáng" trong quản lý!

2018-06-25 16:29:14

Thực tế, những điểm mờ trong quản lý cần phải giới hạn tối đa để doanh nghiệp tiên liệu được. Bởi rủi ro không chỉ đến từ vấn đề chi phí mà còn là các yếu tố pháp lý.