User Avatar

PGS.TS Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Viện trưởng Kinh tế nói về tồn đọng mía đường: "Dựa vào giải cứu thì không thể nào tốt được"

2018-06-25 16:51:54

Từ câu chuyện nhà máy đường Cần Thơ đang tồn kho hàng chục ngàn tấn đường và được tỉnh Hậu Giang kêu gọi tiêu thụ để “giải cứu”, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng: "Một nền kinh tế phải dựa vào giải cứu thì không thể nào tốt được".

"Không thể bàng quan với 4 vấn đề nổi cộm của kinh tế Việt Nam"

2018-06-25 16:48:20

"Những vấn đề nền tảng, dài hạn còn phải thảo luận nhiều, tuy nhiên cốt lõi nhất vẫn nằm ở cơ cấu và cơ chế"...