User Avatar

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành

Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính sách (VEPR)

Tăng thuế VAT, cả nước có thêm 240.000 người nghèo

2018-07-05 08:46:01

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế, nếu tăng thuế VAT lên 1,2% ở mỗi hàng hóa, tỷ lệ chi tiêu bình quân sẽ giảm đi 0,89%, trong khi tỷ lệ nghèo tăng lên 0,26 điểm%, tương ứng khoảng 240.000 người nghèo.