User Avatar

TS. Nguyễn Đức Độ

Chuyên gia Tài chính

Lạm phát tăng mạnh, nếu để tỷ giá lên cao thì không khác gì đổ thêm dầu vào lửa

2018-07-05 09:39:07

Theo chuyên gia, NHNN sẽ có các biện pháp không để cho tỷ giá VND/USD tăng quá mạnh vì nhiều lý do. Trong tình hình hiện nay, việc điều chỉnh nhanh tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu chưa phải là nhu cầu quá cấp bách.