Học viên Nguyễn Thị Thu Hà VCB

Học viên Nguyễn Thị Thu Hà VCB

Khoá học khá là dễ chấp nhận, tại vì giảng viên của Trường Doanh nhân BizLight giảng dạy 1 cách chuyên nghiệp, kiến thức nghiệp vụ sâu sắc, cởi mở trao đổi. Điều hay nhất là họ biết kết nối giữa kỹ năng mềm thực tiễn và nghiệp vụ tín dụng ngân hàng !

 

 3.jpg (172 KB)