Học viên Lê Văn Nữ VCB

Học viên Lê Văn Nữ VCB

 Đánh giá của học viên Lê Văn Nữ, phòng giao dịch Nam Cần Thơ, VCB Cần Thơ về Trường Doanh nhân BizLight trong khoá đào tạo về Phân tích tài chính và thẩm định dự án kinh doanh (Dành cho chuyên viên tín dụng ngân hàng)

 

 

Một vài hình ảnh của lớp học về Phân tích tài chính và thẩm định dự án kinh doanh (Dành cho chuyên viên tín dụng ngân hàng) tại chi nhánh VCB Cần Thơ tháng 7/2017

4.jpg (167 KB)