Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Nhiệm vụ và trách nhiệm của từng bộ phận:

 • Định hướng hoạt động chung:

Tất cả thành viên BizLight đều có quyền và trách nhiệm tham gia góp ý vào toàn bộ các khâu hoạt động của BizLight

 • Ban Cố vấn:
 1. PGS.,TS Ngô Hướng: Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng
 2. PGS., TS Phan Diên Vỹ: Nguyên Trưởng phòng tổ chức, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM
 3. TS. Đinh Toàn Trung: Giáo sư Đại học Tây Bắc Thụy Sỹ
 4. Th.S Mã Thanh Danh: Mentor chương trình Shark Tank VN
 5. TS. Sử Ngọc Khương: Nguyên Giám đốc đầu tư Savills VN
 • Bộ phận chiến lược:

Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín

Nhiệm vụ:

 1. Định hướng chiến lược lâu dài trong từng thời kỳ cho BizLight
 2. Phê duyệt kế hoạch nhân sự
 3. Phê duyệt kế hoạch tài chính, chi phí

Trách nhiệm:

 1. Theo dõi hoạt động BizLight đảm bảo hoạt động đúng chiến lược đã vạch ra
 2. Phê duyệt các dịch vụ, kế hoạch của các bộ phận khác để đề xuất dựa trên đúng chiến lược đề ra và đảm bảo việc kinh doanh hiệu quả
 • Bộ phận kinh doanh:

Bộ phận kinh doanh đảm nhiệm tổng hợp, phân tích, đề xuất sản phẩm đào tạo và kế hoạch kinh doanh cho từng sản phẩm đào tạo của BizLight

Chịu trách nhiệm chung cho Bộ phận kinh doanh:

Hoạt động của Bộ phận kinh doanh bao gồm 4 nhánh: Phát triển sản phẩm, Phát triển đối tác, Marketting và Bán hàng. 04 nhánh này hoạt động quan hệ rất mật thiết cho nên mỗi chiến dịch đề ra phải dựa trên nền tảng có sẵn của BizLigh.

Phải tận dụng tối đa ưu thế sẵn có và phối hợp với các kênh khác để làm nền tảng đưa ra chiến dịch cho mỗi sản phẩm

 • Phát triển sản phẩm:
 1. Tìm hiểu, kết nối lợi thế, nhu cầu của thị trường để xây dựng sản phẩm phù hợp dựa trên nền tảng của BizLight.
 2. Lên khung chương trình chi tiết, phối hợp giảng viên xây dựng tài liệu cho từng sản phẩm.
 3. Cập nhật, nâng cấp nội dung phù hợp với thực tế cho từng sản phẩm.
 • Marketing:
 1. Đề xuất Tổng giám đốc chiến lược Marketing cho từng sản phẩm phù hợp với hoạt động của BizLight.
 • Bán hàng:
 1. Đề xuất Tổng giám đốc chiến lược Bán hàng cho từng sản phẩm.
 2. Phối hợp Marketing để đảm bảo được kế hoạch tổ chức chương trình không bị gián đoạn.
 • Phát triển đối tác:
 1. Phối hợp với bộ phận phát triển sản phẩm, kết nối các đối tác vào hệ sinh thái BizLight.
 2. Tìm kiếm, mở rộng quan hệ, phát triển các đối tác chiến lược vào hệ sinh thái BizLight
 • Bộ phận hỗ trợ:

Bộ phận hỗ trợ chịu trách nhiệm cập nhật toàn bộ các phần việc từ Bộ phận chiến lược và bộ phận kinh doanh chuyển sang dựa trên yêu cầu:

 1. Khi nhận việc phải đảm bảo hiểu rõ từng đầu việc.
 2. Đảm bảo deadline.
 3. Cập nhật thường xuyên định kỳ công việc trên lịch để toàn bộ thành viên BizLight đều có thể tự tìm kiếm thông tin về các đầu việc được giao.
 4. Tham gia vào tất cả các cuộc họp của BizLight khi có yêu cầu với vai trò ưu tiên thư ký cuộc họp.
 5. Nắm bắt được toàn bộ nội dung của từng cuộc họp làm nền tảng để hỗ trợ công việc khi được giao sang Bộ phận hỗ trợ.
 6. Thực hiện lưu trữ văn thư, tài liệu, hợp đồng đảm bảo an toàn, ngăn nắp, gọn gàng dưới hình thức file mềm và file giấy.